Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Review of D. Kremendahl. Die Botschaft der Form. Zum Verhältnis von antiker Epistolographie und Rhetorik im Galaterbrief (Novum Testamentum et Orbis Antiquus, 46)

Författare:
Publiceringsår: 2003
Språk: Engelska
Sidor: 52-53
Publikation/Tidskrift/Serie: Svensk Teologisk Kvartalskrift
Volym: 79
Nummer: 1
Dokumenttyp: Bokrecension
Förlag: Gleerups Utbildning AB

Sammanfattning

Denna avhandling tar upp frågan om det epistolografiska formuläret, genrefrågan, den retoriska dispositionen i Galaterbrevet samt sammanfattar på ett bra sätt resultaten. Bokens titel antyder redan huvudresultatet av undersökningen, nämligen att själva den yttre formen har större betydelse för budskapet än man vanligtvis tillmäter denna. Och här är det alltså fråga om den epistolografiska som man inom forskningen behandlat ofta som en entitet nästan åtskild från retoriken. K:s tes är att epistolografi och retorisk analys måste kombineras för att komma åt en helhetsanalys av Galaterbrevet. Det är lätt att instämma i denna tes. Det är dock tveksamt om K. gör rätt när han bortser från paraenesen i Gal 5:7-6:18 för genrebestämningen. Att klassificera denna del enbart som ett preciserande tillägg är otillfredsställande. Huvudpoängen brukar i retoriska sammanhang komma eller åtminstone upprepas på slutet. Grundproblemet är att K. aldrig definierar begreppet paraenes, någon typ av förmaning att handla på ett visst sätt, vilket i sin tur leder till att K. avvisar den deliberativa genren för Galaterbrevet.
This dissertation handles the question of the rhetorical formula, the genre and the rhetorical disposition of Galatians. There is also an excellent summary with further perspectives. The title of the book already gives a glimpse of the main result, namely that the form has more bearing on the message than usually acknowledged. Here it is the question of the epistolographical form which often is treated with unfairness in rhetorical analyses. The thesis of K. is more balanced arguing that epistolography and rhetoric have to be combined for a proper understanding of Galatians as a whole. It is no problem to agree to this point. It is however unsatisfying that K. underestimates the paraenesis in Gal 5:7-6:18 as some kind of specifying addition. In rhetorical argumentation the main result or the main point often occurs at the end. It is therefore a shortcoming that K. never defines the term ”paraenesis”, which I consider as some kind of exhortation to act in a certain way and which therefore Galatians should be characterized as deliberative rhetoric. K. denies this characterization of Galatians.

Nyckelord

  • Philosophy, Ethics and Religion
  • genre
  • Epistolography
  • Galatians
  • Rhetoric
  • rhetorical structure

Övriga

Published
  • ISSN: 0039-6761

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen