Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Aggressive antisocial behavior- clinical, cognitive, and behavioral covariates of its persistence

Författare:
Publiceringsår: 2012
Språk: Engelska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
Volym: 2012:96
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Department of Clinical Sciences, Lund University

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Introduktion

Aggressivt antisocialt beteende utgör en stor utmaning för dagens samhälle, och undersökningar av vad som ligger bakom ett återkommande sådant beteende behövs för utvecklingen av våldspreventiva insatser.Syften & Metod

Syftet med avhandlingen var att identifiera faktorer som samvarierar med återkommande aggressivt antisocialt beteende. De specifika målsättningarna var:

(1) att beskriva omfattningen av återkommande aggressivt antisocialt beteende,

(2) att identifiera riskfaktorer för sådant beteende,

(3) att beskriva fördelningen av, och kliniska samband till, psykopatiska personlighetsdrag studerade med Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), och

(4) att beskriva samband mellan dysfunktionella tankemönster och aggressivt antisocialt beteende.Resultat

En procent av den svenska befolkningen stod för 63 % av alla våldsbrottsdomar under åren 1973–2004. Riskfaktorer för återkommande aggressivt antisocialt beteende var tidig debut i sådant beteende, uppförandestörning, antisocial personlighetstörning och missbruksproblem. Bland de psykopatiska personlighetsdragen var tidigare kriminellt beteende den överlägset bästa prediktorn för återkommande aggressivt antisocialt beteende. De grandiosa och manipulativa personlighetsdragen i PCL-R uppvisade unika kliniska karaktäristika. Dysfunktionella tankemönster av en antisocial karaktär var relaterade till aggressivt antisocialt beteende.Slutsatser

Aggressivt antisocialt beteende och psykisk problematik av en utagerande karaktär ansamlas inom individer. Tidigare aggressivt antisocialt beteende, särskilt med tidig debut, är den enskilt bästa prediktorn av framtida aggressivt antisocialt beteende. Våldspreventiva insatser bör därför fokusera på tidigt debuterande och återkommande aggressivt antisocialt beteende, samt psykisk och social problematik som är associerad med sådant beteende.
Introduction

Aggressive antisocial behavior is a major challenge to society, and studies on the determinants of its persistence are essential to the development of strategies to prevent violence.Aims & Methods

The overall aim of the thesis was to establish covariates of persistent aggressive antisocial behavior in a population-based cohort and in clinically evaluated, prospectively followed, offender groups. Specific aims were:

(1) to quantify the persistence of aggressive antisocial behavior,

(2) to identify risk factors for such persistence,

(3) to describe the distribution of psychopathic traits (according to the Psychopathy Checklist-Revised; PCL-R) in relation to clinical factors, and

(4) to determine thinking styles related to aggressive antisocial behavior.Results

One percent of the Swedish general population was responsible for 63% of all violent crimes between 1973 and 2004. Risk factors for persistence of aggressive antisocial behavior included its early onset, conduct disorder, antisocial personality disorder, and substance-related disorders. In the PCL-R, the Antisocial facet outperformed all other facets and the total score as a predictor of persistence. The Interpersonal facet showed unique clinical attributes. A distorted thinking style characterized by antisocial features was related to aggressive antisocial behavior.Conclusions

Aggressive antisocial behaviors and clinical factors including externalizing mental health problems aggregate within individuals. The best predictor of future aggressive antisocial behavior is a history of similar behaviors, especially with an early onset. Scientific and clinical efforts aimed to prevent violence have therefore to focus both on early-onset and persistent aggressive antisocial behavior, and their associated clinical and cognitive characteristics.

Disputation

2012-12-14
13:00
Aulan, Clinical Research Center (CRC), Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Caroline Logan

Nyckelord

 • Psychiatry
 • risk assessment
 • risk factors
 • externalizing spectrum
 • mental disorders
 • persistent criminality
 • violence
 • antisocial behavior
 • prevention

Övriga

Published
 • Forensic Psychiatry
 • Henrik Anckarsäter
 • Thomas Nilsson
 • Björn Hofvander
 • ISSN: 1652-8220
 • ISBN: 978-91-87189-59-3

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen