Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dear Sponsor, Heartiest Greetings from India! Om målgruppsanpassning vid översättningen av tre texter författade på standardspråkligt avvikande varieteter av engelska

Dear Sponsor, Heartiest Greetings from India! On Target Group Related Adjustments Performed while Translating three Texts Written in Non-standard Varieties of English

Författare

 • Camilla Ulmehed

Summary, in Swedish

Denna uppsats bygger på översättningen av en källtext bestående av tre texter från biståndsorganisationen ActionAid Internationals fadderverksamhet. De tre texterna har författats av ActionAid-medarbetare i Bangladesh, Indien respektive Uganda på varieteter av engelska som skiljer sig från standardspråklig engelska. Uppsatsen inleds med en textanalys av källtexten. Därefter följer ett kapitel om överväganden inför översättningen. Uppsatsen avslutas med en översättningskommentar i vilken några av de problem som uppstod under översättningsarbetets gång analyseras. En av översättningsarbetets största utmaningar har varit att anpassa måltexten efter mottagaren, målspråkskulturen och ActionAid Internationals interna textnormer. Således är det detta anpassningsarbete som är i fokus i översättningskommentaren.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Översättning
 • textanalys
 • målspråksanpassning
 • språkliga varieteter
 • asiatisk engelska
 • afrikansk engelska
 • funktionell översättningsstrategi

Handledare

 • Mari Mossberg
 • Lennart Nyberg