Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Möt mig där jag är - Personer med ett polyamoröst relationssätt berättar om sina upplevelser av psykoterapi

Författare

 • Karin Wennberg
 • Ida Paulsson

Summary, in Swedish

Syftet med studien var att undersöka polyamorösas upplevelse av terapi med fokus på bemötande, den terapeutiska relationen och klienternas öppenhet med att berätta om sina relationsätt. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med sex deltagare som samtliga är polyamorösa och har erfarenhet av psykoterapi. Studien har en hermeneutisk fenomenologisk vetenskapsteoretisk ansats och materialet analyserades genom metoden Interpretative Phenemenological Analysis (IPA). Detta resulterade i fyra huvudteman: Få vara sig själv, Stå utanför terapeutens tvåsamhetsnorm, Få sin identitet i språket och Önskan om ett synliggörande av polyamori. Resultatet visar att de viktigaste aspekterna för att bli accepterad och känna en trygghet i terapirummet innefattar terapeutens förmåga att använda samma språk som klienten, att visa en vilja att förstå klienten och att kunna sätta sig in i klientens verklighet. Många av deltagarna upplevde en närvarande tvåsamhetsnorm i terapirummet. Detta gjorde att de kände sig avvikande och missförstådda vilket ledde till en känsla av att vilja censurera sig. Informanterna efterfrågade mer kunskap hos psykologer om polyamori, tvåsamhetsnormen och om normer överhuvudtaget.

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för Yrkesexamen (Avancerad nivå)

Ämne

 • Social Sciences

Nyckelord

 • polyamori
 • psykoterapi
 • klientperspektiv
 • terapeutisk relation
 • terapeutisk allians
 • tvåsamhetsnorm
 • hermeneutisk fenomenologi
 • IPA
 • polyamorous
 • psychotherapy
 • client perspective
 • therapeutic relationship
 • therapeutic alliance
 • mononormativity
 • hermeneutic phenomenology

Handledare

 • Eva Brodin (lektor)