Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Möt mig där jag är - Personer med ett polyamoröst relationssätt berättar om sina upplevelser av psykoterapi

Författare:
 • Karin Wennberg
 • Ida Paulsson
Publiceringsår: 2014
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för Yrkesexamen (Avancerad nivå)

Sammanfattning

Syftet med studien var att undersöka polyamorösas upplevelse av terapi med fokus på bemötande, den terapeutiska relationen och klienternas öppenhet med att berätta om sina relationsätt. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med sex deltagare som samtliga är polyamorösa och har erfarenhet av psykoterapi. Studien har en hermeneutisk fenomenologisk vetenskapsteoretisk ansats och materialet analyserades genom metoden Interpretative Phenemenological Analysis (IPA). Detta resulterade i fyra huvudteman: Få vara sig själv, Stå utanför terapeutens tvåsamhetsnorm, Få sin identitet i språket och Önskan om ett synliggörande av polyamori. Resultatet visar att de viktigaste aspekterna för att bli accepterad och känna en trygghet i terapirummet innefattar terapeutens förmåga att använda samma språk som klienten, att visa en vilja att förstå klienten och att kunna sätta sig in i klientens verklighet. Många av deltagarna upplevde en närvarande tvåsamhetsnorm i terapirummet. Detta gjorde att de kände sig avvikande och missförstådda vilket ledde till en känsla av att vilja censurera sig. Informanterna efterfrågade mer kunskap hos psykologer om polyamori, tvåsamhetsnormen och om normer överhuvudtaget.
This study aims to investigate polyamorous individuals’ experiences of psychotherapy. We inquired whether attitudes towards polyamory may influence the therapeutic relationship, and clients’ experiences of being open about their polyamorous lifestyle. Semi-structured interviews were conducted with six participants who are polyamorous and have experience of psychotherapy. The study is based on a hermeneutic phenomenological approach and Interpretative Phenomenological Analysis was used to analyze the data. Four main themes were identified: Being able to be yourself, Standing outside the therapists’ attitude of mononormativity, Getting your identity in speech and Wish to make polyamory visible. The results show that the most important aspects of being accepted and feeling comfortable as a client depended on the therapist’s capacity to use the same language, to show a willingness to understand the client and to be able to enter into the clients’ reality without prejudice. Many of the participants described the presence of mononormative attitudes during therapy. This made them feel deviant and therefore willing to censor themselves. The informants wished for more knowledge amongst therapists about polyamory and mononormativity.

Nyckelord

 • Social Sciences
 • polyamori
 • psykoterapi
 • klientperspektiv
 • terapeutisk relation
 • terapeutisk allians
 • tvåsamhetsnorm
 • hermeneutisk fenomenologi
 • IPA
 • polyamorous
 • psychotherapy
 • client perspective
 • therapeutic relationship
 • therapeutic alliance
 • mononormativity
 • hermeneutic phenomenology

Övriga

 • Eva Brodin (lektor)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen