Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att översätta spansk poetisk prosa : Utmaningen att överföra källtextens rytmskapande interpunktion och bildliga språk

Författare

Summary, in Swedish

Denna uppsats grundar sig på en översättning av ett urval ur romanen El padre de Blancanieves (2007), skriven av den spanska författaren Belén Gopegui. Uppsatsen undersöker vilka förutsättningarna är för att översätta olika drag som gör att källtexten kan klassas som poetisk prosa. Först i uppsatsen görs en analys av källtexten följt av en del där strategier inför översättningen diskuteras. Detta avsnitt leder över i en översättningskommentar där två problemområden analyseras. Först går jag in på översättningen av bildspråk och framför allt hur detta tar sig uttryck på ordnivå. Problemet i översättningen har varit att hitta motsvarigheter till ord som anspelar på flera betydelser. Sedan diskuteras vikten av interpunktion för bland annat rytmen i skönlitteratur i allmänhet och i poetisk prosa i synnerhet. Mina olika lösningar på problemet analyseras, och enligt den imitativa globala strategin som använts har interpunktionen behållits i så stor utsträckning som möjligt, även när detta inneburit en ovanlig användning på svenska. En av slutsatserna som dras är att översättning av interpunktion är ett viktigt men relativt outforskat område.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Belén Gopegui
 • dubbeltydighet
 • El padre de Blancanieves
 • interpunktion
 • ordlekar
 • poetisk prosa
 • rytm
 • översättning.

Handledare

 • Ingela Johansson
 • Henrik Rahm