Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvinnliga meningsskapare - en feministisk och intersektionell analys av två nya svenska filmer

Författare

 • Edith Haggren

Summary, in Swedish

Uppsatsen analyserar två nya svenska filmer: Återträffen (2013) och Nånting måste gå sönder (2014). Hur förhåller sig de kvinnliga huvudkaraktärerna i respektive film till de patriarkala konventioner, som Laura Mulvey beskrev för nästan 40 år sedan? Med utgångspunkt i Mulveys teorier och kompletterat av såväl amerikanska som svenska film- och genusforskare, diskuteras karaktärernas framställning, maktordning, objekt/subjektposition ur ett feministiskt och intersektionellt perspektiv.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Cultural Sciences
 • Performing Arts
 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • svensk film
 • feminism
 • Laura Mulvey
 • intersektionalitet
 • the male gaze
 • genus
 • maktordning
 • patriarkala strukturer

Handledare

 • Lars Gustaf Andersson (Professor)