Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gamification – En strategi för att skapa användarengagemang

Författare

 • Pontus Uddenäs
 • Nils Hall

Summary, in Swedish

Denna studie behandlar gamification som strategi för att skapa användarengagemang. Gamification innebär användandet av spelmekanismer inom icke spelkontexter. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie om gamifications potential att påverka resenärers beteende, med fokus på att få dem att resa mer kollektivt.

Användandet av spelmekanismer syftar till att i ett första skede skapa yttre motivation genom belöningar, för att därefter trigga användarnas inre motivation, vilket innebär en genuin vilja att utföra en uppgift.

Studien visar att kollektivtrafiken är en kontext där gamification har god möjlighet att göra nytta. Vår undersökning visar att den största utmaningen är att trigga den inre motivationen hos resenärer. Det är dock även här den största möjligheten finns med att applicera gamification på kollektivtrafiken, då det främst är den inre motivationen som skapar användarengagemang. När användarengagemang skapas genom att den inre motivationen höjs skapas en värdefullare användningsupplevelse.

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Technology and Engineering

Nyckelord

 • Gamification
 • engagemang
 • design
 • spel
 • spelmekanik
 • motivationsteori
 • kollektivtrafik

Handledare

 • Markus Lahtinen