Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att översätta flerspråkighet : Hanteringen av kodväxling och talspråk i novellen Ahmed le businessman.

Transmitting multilingualism : Code-switching and Spoken Language in the Translation of the Short Story Ahmed le Businessman

Författare

 • Elin Rosén

Summary, in Swedish

Detta magisterabete grundar sig på en översättning av de första två tredjedelarna av Zineb El Rhazouis novell Ahmed le businessman (2011). Magisterarbetet inleds med en textanalys där novellens kontext, innehåll, bildspråk och ironiska inslag analyseras. Därefter följer en beskrivning av vilka översättningsstrategierstrategier och metoder som har använts under arbetet med novellen. I den efterförljande översättningskommentaren analyseras och diskuteras två övergripande problem som uppkom vid översättningen. Det första handlar om hanteringen av kodväxling, det vill säga inslagen av arabiska i novellen. Slutsatsen blev att det fungerar att behålla de arabiska orden i en översättning från franska till svenska även om det i vissa fall kan verka exkluderande för läsaren. Det andra problemet handlar om strategier och metoder vid översättning av talspråk från franska till svenska. Slutsatsen blev att de franska talspråksmarkörerna i de flesta fall måste kompenseras med andra typer av talspråksmarkörer på svenska för att tonen i replikerna ska kunna bibehållas.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Zineb El Rhazoui
 • imitativ strategi
 • kodväxling
 • talspråksmarkörer
 • bildspråk
 • arabiska våren
 • Marocko

Handledare

 • Mari Mossberg