Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Criminal Act, Criminal Jurisdiction and Criminal Justice

Författare

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen undersöker vissa allmänna och särskilda problem beträffande straffsystemens roll, funktioner och struktur. Efter en inledande presentation av de ideologiska och metodologiska frågorna diskuteras hur olika folkrättsliga och nationalrättsliga jurisdiktionsprinciper kan rättfärdigas. Rekvisiten i en brottsdefinition analyseras sedan, med tyngdpunkten på det territoriella elementet i definitionen. Eftersom gärningsorten ofta är avgörande för jurisdiktion undersöks mer utförligt frågan om brottet lokalisering. Avhandlingen argumenterar för tesen att lokaliseringen bör utgå från de kroppsrörelser, vilka är förenade med gärningsmannens handling. Särskilda problem beträffande underlåtenhet diskuteras. Detta innebär att tillämpningsområdet för den territoriella jurisdiktionen blir mindre än om lokaliseringen skulle ske med utgångspunkt från även andra aspekter, exempelvis orten där brottets effekter inträffar. Denna minskning kan emellertid kompenseras genom bruket av andra former av jurisdiktion. Avhandlingen förklarar sedan hur rättvisa kan skipas, internationellt sett, utan att en stat utövar sin egen jurisdiktion. Olika former av straffrättsligt samarbete – i stället för utövande av jurisdiktion – kan möjliggöra en rättvis fördelning av internationell rättskipning, vilket också är förenligt med synen att rättskipningen bör förklaras som en kommunikativ process av gemensamma värderingar, mellan den tilltalade i ett brottmål och domstolsstaten.

Publiceringsår

2004

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

In Sweden: Akademibokhandeln i Lund, Box 35, 22100 Lund, SwedenRest of the world: Polpress.PL Publisher, 30-364 Kraków, ul. Pschowicka 7, Poland,

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • International criminal law
 • localization of criminal acts
 • criminal acts and omissions
 • community and penal communication
 • jurisdiction
 • international distribution of criminal justice
 • criminal law
 • criminal proceedings
 • straffrätt

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 83-918979-5-8

Försvarsdatum

17 maj 2004

Försvarstid

16:15

Försvarsplats

Telarissalen, Juridicum, 4 Lilla Gråbrödersgatan, Lund

Opponent

 • Nils Jareborg (Professor)