Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

DemokraIT : regional demokrati och ny informationsteknologi

Författare:
Publiceringsår: 1999
Språk: Svenska
Publikation/Tidskrift/Serie: Skrifter utgivna vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Sammanfattning

I en tid där det allmänna politiska intresset tycks vara vikande, har många förhoppningar knutits till de nya kommunikationskanalernas demokratiska potential. Dessa förhoppningars eventuella realiserande är ena utgångspunkten för detta arbete. Den andra stödjepunkten är den pågående regionaliseringsprocessen i Sverige, med särskilt fokus på Skåne- och Kalmarregionerna. Bland andra drivkrafter bakom regionaliseringen skymtar även här tydliga förhoppningar att kunna vitalisera demokratin.Regionala IT-projekt med demokratiska målsättningar bör ju således i bästa fall generera en lyckad symbios mellan dessa två vägar att förbättra själva grundförutsättningarna för politiskt deltagande. Det är dock långt ifrån självklart hur IT egentligen skall användas för att förbättra de demokratiska processerna. Vilka är egentligen de demokratiska processerna? Hur kan dessa kopplas till kommunikationsteknologier, både nya och gamla? Hur kan de demokratiska målsättningarna integreras med andra målsättningar? Dessa är några av de komplicerade frågor som måste besvaras om demokratiska förhoppningar skall generera mer än vaga fraser.Detta arbete söker först utveckla ett ramverk för förståelse av kopplingarna mellan IT och demokrati, dels för att kunna göra relevanta bedömningar av den därnäst undersökta empiriska verkligheten, dels för att fungera som hjälpmedel för beslutsfattare när de överväger informationsteknologiska strategival. Även själva projekthanteringsprocessen läggs här under luppen. Efter denna ganska utförliga teoretiska och metodologiska del blickar vi ut i IT-verkligheten 1998/99 - visserligen med särskilt intresse riktat på utvecklingen i Kalmar- och Skåneregionerna, men även med andra jämförande exemplifieringar.

Nyckelord

  • Political Science
  • Politisk makt och demokrati
  • Politisk kommunikation

Övriga

Published
  • ISBN: 91-88306-15-1

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen