Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ortopedtekniska insatser : ett försök till analys av effekter på välfärd och livskvalitet : några fallstudier

Författare:
 • Birgitta Olsson
 • Anders Boija
Publiceringsår: 1993
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Rapport och dokumentation
Volym: 45
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Handikappinstitutet

Sammanfattning

Med hjälp av elva fallstudier undersöktes hur livskvaliteten hos funktionshindrade påverkas av tillgången till ortopedtekniska (OT) hjälpmedel och professionella insatser. Resultatet tyder på att det finns stora skillnader i insatser för samma funktionshinder och därmed kostnader mellan olika personer som får OT-hjälpmedel. Den som lever ett mer aktivt liv och t ex sportar får i regel mer avancerade proteser. Resultatet tyder på att rehabiliteringskostnaderna ofta vida överstiger själva proteskostnaden. Beräkningar gjorda av forskarna visar att merkostanderna för vård kan reduceras betydligt med hjälp av professionella OT-insatser.Genom bra OT-insatser kan funktionshindren reduceras och behovet av hjälp och stöd från närstående och samhälle minskar. Av rapporten framkommer också att en något högre ambitionsnivå när det gäller OT-insatser medför endast marginella merkostnader medan det kan innebära ett tillskott i livskvalitet och kostnadsbesparingar för individen. Författarna diskuterar även möjligheten att kombinera CB-analysen med mätningar av livskvaliteten medelst QUALY. På så sätt skulle kostnaderna för OT kunna ställas mot effekter på livskvaliteten för individen.

Nyckelord

 • Social Sciences Interdisciplinary
 • fallstudier
 • Handikapphjälpmedel
 • ortopedtekniska insatser
 • CB-analys
 • Cost-benefit analys
 • OT-insatser
 • intervjustudie
 • välfärd
 • livskvalitet
 • QUALY

Övriga

Published
 • ISSN: 1101-1033
 • LIBRIS-ID:1778064

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen