Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bedömning, återkoppling och examination i utbildning på forskarnivå - vad är i fokus?

Författare:
Publiceringsår: 2007
Språk: Svenska
Sidor: 2-3
Publikation/Tidskrift/Serie: Lärande i LTH
Nummer: 2
Dokumenttyp: Working paper
Förlag: Genombrottet, Lunds tekniska högskola

Sammanfattning

Universitet och högskolor skall bedriva verksamhet så att ett nära samband mellan forskning och utbildning

upprätthålls (Högskolelagen, 1 kap., 3§). Ingenstans blir detta så tydligt som i utbildningen på forskarnivå.

Denna utbildningsform uppfyller många kriterier på en yrkesinriktad handledning och ”supervision”

såsom de beskrivs av Lauvås och Handal (2001, s 38, 45). Hur väl fungerar då handledningsprocessen

och till denna kopplade bedömningar och återkopplingar i utbildningen på forskarnivå i praktiken? Just

den goda handledningen sett ur handledares perspektiv var nyligen temat för en akademisk avhandling

(Lönn Svensson, 2007). Pågående förändringar, framförallt genomförandet av Bolognaprocessen och till

denna kopplade nya formuleringar av mål i utbildningen på forskarnivå (Högskoleförordningen, 2006,

bilaga 2) borde kunna stimulera till ytterligare reflektioner kring hur handledning verkligen äger rum.

Nyckelord

  • Immunology in the medical area
  • SoTL

Övriga

Published

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen