Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att fånga det flyktiga : Hanteringen av rytmiska element i översättningen av På spaning efter den tid som flytt

To seize the fleeting :Translating the rhythm in Marcel Proust's prose into Swedish

Författare

  • Elin Rosén

Summary, in Swedish

Den här masteruppsatsen handlar om Gunnel Vallquists svenska översättning av Marcel Prousts roman På spaning efter den tid som flytt (1913−1927). Uppsatsen inleds med en presentation av författaren och romanen samt en genomgång av tidigare forskning om romanens stil. Här presenteras några drag som är utmärkande för Prousts stil, närmare bestämt bildspråk, precision och rytmiska element. Därefter följer en presentation av översättaren och mottagandet av den svenska översättningen. Efter detta presenteras och motiveras det texturval som ligger till grund för analysen. Uppsatsens analysdel handlar om översättningen av rytmiska element i romanen. Den inleds med en undersökning av skiljetecken. Här presenteras resultatet av den kvantitativa undersökningen, det vill säga räkningen av skiljetecken i texturvalet. Därefter kommer en kvalitativ näranalys med exempel ur källtexten och måltexten, baserad på resultatet av den kvantitativa undersökningen. I den andra delen av analysen undersöks hur källtextens upprepningar och uppräkningar har hanterats i måltexten. Här jämförs och analyseras exempel som visar olika översättningslösningar. Slutsatsen av skiljeteckenundersökningen är att det genom romanen finns en variation i interpunktionen, både vad gäller källtexten och måltexten. Översättaren har anpassat interpunktionen till svenska skrivregler för att på ett korrekt sätt kunna överföra romanens innehåll till måltexten. Den andra delen av analysen visar att upprepningarna och uppräkningarna i källtexten ofta har försvunnit eller försvagats i måltexten. Översättaren har låtit tydligheten gå före och detta har resulterat i att källtextens rytm har förändrats.

Avdelning/ar

  • Translation Program

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Marcel Proust
  • Gunnel Vallquist
  • På spaning efter den tid som flytt
  • översättning
  • rytm i skönlitterär prosa
  • interpunktion

Handledare

  • Mari Mossberg