Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vi kan. Vi klarar av det! - att styra meningsfullt med mål

Publiceringsår: 2008
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Föreningen Sveriges Kommunalekonomer

Sammanfattning

Att utforma och använda mål för att styra har vuxit fram som en stor styrfråga. Om inte en ständig listetta i kommuner och landsting de kommande åren, talar mycket åtminstone för en tio i topp placering på lednings- och styrvertygslistan. Så har det alltid varit menar en del av er. Och visst har ni rätt i det. Men har det någonsin varit så här mycket? Är det inte ovanligt mycket trummor och trumpeter som lovar mål, går inte målföreställningar under regissören Balanserad styrning för utsålda föreställningar. Eller är det bara en 20 år gammal repris vi ser och allt vad det innebär (se t.ex. Rombach, 1991).Idén att styra med mål är emellertid densamma då som nu. Även om det har skett skärpningar och nya formuleringar i lagboken rörande kommunala mål och hushållning är det organisatoriska sammanhanget i mångt och mycket detsamma. Organisationer betraktas som en hierarki, dvs att det finns överordnade nivåer som styr underordnande. Det går knappt att komma undan idén om hierarkin. Den förhärskande ”Målskolan” säger nämligen tydligt att övergripande mål skall brytas ner till delmål för olika enheter som i sin tur kan bryta ner sina delmål till underordnade nivåer. Så fortsätter det till övergripande mål har blivit en handling som stöder övergripande måls realisering. Sedan börjar en ny fas, uppföljningsfasen. Här tar vi måtten till vår hjälp. De vanligtvis kvantifierade avstämningspunkterna som skall stödja oss i vår bedömning av målens uppfyllelse. Har inte målen uppnåtts kan avstämningspunkterna vara fel utformad. Det kan också vara så att handlingen som till sist utfördes inte stämmer överens med de övergripande målen.Att målöverensstämmelsen på detta sätt spricker är ett vanligt styrproblem, fundamentalt och klassiskt. Vi kan söka förklaringar till detta i variabler som för den berörda enheten får betraktas som opåverkbara såsom strejker och algblomning. Vi kan också söka förklaringar i variabler som går att påverka. Finns det något i målen och måttens utformning och användning som resulterade i den felande handlingen? Ledningen, i form av chefer på olika nivåer, har här ett speciellt ansvar att organisera och bryta ner mål från övergripande beskrivningar om framtida önskvärda tillstånd till konkreta handlingar. Underordnade har i sin tur ett speciellt ansvar att realisera målen.

Nyckelord

  • Economics and Business
  • management control
  • Management by objectives
  • local government

Övriga

Inpress

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen