Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera. 2. uppl.

Författare:
Publiceringsår: 2012
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Bok
Förlag: Studentlitteratur AB

Sammanfattning

En undervisningsform som blir allt vanligare vid högskolor och universitet är seminariet. Där deltar de studerande aktivt genom att skriva uppsatser, rapporter eller pm och sedan presentera och diskutera dessa. Detta kursmoment skiljer sig på många sätt från de kursmoment där tyngdpunkten ligger på inläsning med kunskaps¬kontroll i form av skriftliga tentamina där studenterna besvarar ställda frågor. Genom seminarieformen ges en möjlighet för den studerande att samla in, analysera och presentera information med ett bredare innehåll. Studenterna får även möjlighet att skapa någonting nytt genom att kombinera ihop olika idéer och att värdera olika lösningsalternativ och handlingsvägar. De tränas även i vetenskapligt tänkesätt och vetenskapliga metoder.

Vid betygssättningen tas hänsyn till det skrivna, hur detta presenterats och försvarats samt hur oppositionen genomförts. Ibland tar man vid betygssättning även hänsyn till hur processen sett ut där aspekter såsom hållande av tidplaner, delinlämningar och aktivt deltagande vid handledningstillfällen vägs in.

Vanligtvis behandlas dessa delar i separata böcker. Denna seminariebok täcker dock alla de delar som normalt ingår i seminariemomentet. En grundläggande idé för boken är nämligen att den ska vara heltäckande i meningen att alla de olika komponenter som är relevanta för seminarier med rapport- eller uppsatsskrivande ska finnas i boken.

En annan grundläggande idé är att boken ska vara kortfattad. Trots att den spänner över många olika områden vill vi att den ska ha ett begränsat sidantal. Slutligen vill vi att boken ska vara enkel. Därför har vi lagt in olika figurer och exempel samt försökt skriva lättfattligt och rakt på sak.

Boken är tänkt att användas på högskolor, universitet och inom annan eftergymnasial utbildning. På lägre nivåer eller mindre utbildningsmoment kan den utgöra den enda metodboken, på högre nivåer eller större utbildningsmoment kan den kompletteras med andra mer specialiserade och djupgående metodböcker.

I boken ges allmän, praktisk information om hur ett uppsatsarbete lämpligen kan läggas upp, genomföras och avslutas. Boken vänder sig främst till studerande, men det är vår förhoppning att även handledare och andra ska finna den givande.

I boken behandlas de traditionella metodfrågorna. Fokus i metod-avsnittet ligger på att medvetandegöra och kritiskt reflektera kring hur val av tillvägagångssätt vid insamlande och bearbetning av information/material påverkar studien på olika sätt. Vetenskaps¬teori behandlas endast perifert. Boken ger också råd och praktiska tips om hur en uppsats kan presenteras. Även layoutfrågor behand¬las. Dessutom tas frågorna om opposition och uppsatsbedömning upp. I anslutning till bedömningsavsnittet behandlas även frågan om fusk.

I den löpande texten finns exempel insprängda som illustrerar den förda diskussionen. Dessa exempel är konstruerade, men baseras på våra erfarenheter som handledare och examinatorer.

Nyckelord

  • Business Administration

Övriga

Published
  • ISBN: 978-91-44-05985-3

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen