Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

DT-kolografi i stället för koloskopi. Ny datortomografisk metod vid misstänkt kolonpolyp eller malign tumör

CT colonography instead of coloscopy. A new computer tomographic method in suspected colonic polyps or malignant tumors

Författare

Summary, in Swedish

Datortomografi av kolon (DT-kolografi) är en ny

tillämpning av datortomografi, som gör det möjligt

att med hög diagnostisk säkerhet upptäcka tumörer

och polyper större än 10 mm. Metoden medför mindre

obehag och smärta än koloskopi och kolonröntgen.

Behovet av tarmrengöring är dock detsamma.

DT-kolografi kan, som initial undersökning vid misstanke

om maligna förändringar eller kolonpolyper, komma att ersätta kolonröntgen och begränsa behovet av diagnostisk koloskopi. Dess roll i screeningsammanhang är ännu inte utredd. Den fortsatta utvecklingen av DT-kolografi är en resursfråga. De initiala kostnaderna är höga, och det

behövs en omfattande utbildning för att nå jämn och

hög kvalitet. Metoden ger inga möjligheter till biopsitagning, varför den inte är något alternativ vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Avdelning/ar

 • Chronic Inflammatory and Degenerative Diseases Research Unit

Publiceringsår

2005

Språk

Svenska

Sidor

1705-1706

Publikation/Tidskrift/Serie

Läkartidningen

Volym

102

Issue

22

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Swedish Medical Association

Ämne

 • Rheumatology and Autoimmunity

Nyckelord

 • Computed Tomographic: methods
 • Colonic Polyps: radiography
 • Colonography
 • Colonic Neoplasms: pathology
 • Colonic Neoplasms: radiography
 • Colonic Polyps: pathology
 • Humans
 • Comparative Study
 • Colonoscopy

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Chronic Inflammatory and Degenerative Diseases Research Unit

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0023-7205