Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Förhandlingar med förhinder. En studie av de regionala tillväxtavtalen i Skåne och Kalmar län

Publiceringsår: 2002
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Bok
Förlag: Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Sammanfattning

1998 lanserade regeringen ett nytt initiativ inom regional näringspolitik. Genom regionala tillväxtavtal (RTA) skulle större hänsyn tas till länens olika förutsättningar, vilket förväntades främja sysselsättning och tillväxt.De regionala tillväxtavtalen skulle tas fram genom två förhandlings-rundor: en inomregional samt en mellan respektive län och den centrala, statliga nivån. Utformningen av RTA väckte förhoppningar om stort inflytande för den regionala nivån, med staten som en förhandlande part snarare än hierarkiskt styrande. Detta gällde inte minst i försöks-länen, som nyligen tagit över ansvar för en rad tidigare statliga uppgifter, däribland regional utveckling.Rapporten analyserar RTA-arbetet i två av försökslänen, Skåne och Kalmar län. Den övergripande frågeställningen är huruvida försöksverk-samhetens ändrade ansvarsfördelning speglades i relationerna mellan stat och region i arbetet med de regionala tillväxtavtalen: följdes den ändrade ansvarsfördelningen av en ny maktfördelning mellan de två nivåerna?Rapportens slutsats är att reella förhandlingar aldrig ägde rum mellan de två nivåerna. Till stor del berodde detta på statliga aktörers förhandlingsovilja, vilket ytterst bottnar i makttänkande och bevakande av egna resurser. Regionernas ökade ansvar för regional utveckling följdes sålunda inte av ökat inflytande och resurser - medan ansvaret flyttades till den regionala nivån, stannade makten kvar på den centrala.

Nyckelord

  • Political Science
  • Statsskick och centrala statsorgan
  • Förhandlingar
  • Politisk makt och demokrati

Övriga

Published
  • ISBN: 91-88306-39-9

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen