Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personality research in teams : A methodological reconsideration of the individual differences perspective

Författare

 • Rebecka Persson

Summary, in Swedish

Syftet med den här avhandlingen var att undersöka om användningen av
personlighet i teamforskning kan göras på ett sådant sätt att individuella skillnader,
som är det som typiskt studeras i personlighetsforskning, bibehålls. Två olika sätt
att applicera personlighet i teamforskning, utan att ändra analysenheten från
individer till team, föreslogs och demonstrerades med exempeldata. Personlighet
hos individer relaterades till individernas skattningar av teamprocesser, för att
studera överlappande betydelse mellan personlighet och teamprocesser.
Personlighet hos individer relaterades också till teamutfall via individernas
teamroller. Dessutom relaterades teamroller till individers teamprocesskattningar
för att undersöka om individuella skillnader är användbara också när vi undersöker
teamprocesser. Olika analysenheter i personlighets- och teamforskning diskuterades
i relation till dimensionen av data som handlar om personer eller enheter (Cattell,
1952).
I Studie 1 undersökte vi om teammedlemmars teamprocesskattningar hade
relationer till personlighetsegenskaper. Dessutom adresserades hur mycket sådana
överlappande betydelser kan påverka relationer på teamnivå. Det föreslogs att
personlighetsegenskaper borde appliceras på individnivå när man forskar om
teamprocesser.
I Studie 2 undersökte jag möjligheten att relatera personlighet till utfall på teamnivå,
genom att dela upp urvalet av individer i subgrupper enligt deras teamroller. Det
illustrerades hur data behöver omstruktureras för att analys ska vara möjlig.
Interaktionseffekter föreslogs som ett sätt att adressera teammedlemmars beroende
av varandra.
I Studie 3 ville jag undersöka om variation i teamprocesskattningar på individnivå
kan vara meningsfullt för att förstå teamprocesser. Jag använde subgrupper, enligt
teamroller, för att visa hur vi kan utvärdera om teamprocesser utvecklas på olika sätt
hos medlemmar av samma team.
Metoden som var gemensam för de tre studierna var att individer studerades över
team, istället för inom- eller mellan team, men ändå i relation till teamstrukturen i
data.

Publiceringsår

2022

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Psychology

Nyckelord

 • Personlaity
 • teams
 • individual differences
 • methods
 • psychological mesaurement
 • multilevel modeling
 • applied psychology

Aktiv

Published

Handledare

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-8039-142-9
 • ISBN: 978-91-8039-141-2

Försvarsdatum

10 februari 2022

Försvarstid

13:00

Försvarsplats

Edens hörsal, Allhelgona kyrkogata 14, Lund

Opponent

 • Jonas W. B. Lang (Associate Professor)