Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Formativ examination i utbildning på forskarnivå – möjligheter till förändring.

Författare:
Publiceringsår: 2007
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Konferensbidrag

Sammanfattning

Examination och utvärdering av doktorander innefattar, som all handledningen (Lauvås & Handal, 2001, s. 347-351), bortsett från den summativa examinationen (disputationen, tentamina etc.) en ständigt pågående återkopplande, formativ examination. Den senare har

större möjligheten att hjälpa studenten att nå målen då den kan påverka utbildningsprocessen och lyfta studenten till den nivå som krävs i yrkesrollen (Lauvås & Handal, 2001, s. 349). För att belysa hur den formativa examinationen i utbildningen på forskarnivå uppfattas och

för att skapa ett underlag för ett framtida förändringsarbete av examinationsprocessen har en enkätundersökning bland institutionens doktorander och handledare genomförts. De tillfrågade ombads att med egna ord redogöra för vad de uppfattade att examinationen i

huvudsak bestod av. De fick också belysa examination av doktorandutbildningens mål såsom de beskrivs i Högskoleförordningen (2006, bilaga 2). Svarsfrekvensen var 91 % (21/23). Studien visar ett brett spektrum av uppfattningar om hur den formativa återkopplingen

fortgår och i vilken omfattning den sker. Den formativa examinationen upplevdes ske i betydligt högre grad för vissa av de upställda målen än för andra. Positiva exempel på formativ examination innefattade dels indirekta upplevelser t.ex. av att efterhand få alltmer

förtroende att representera verksamheten utåt men också direkta återkopplings och självutvärderingssamtal. Studien indikerar att målen och formen för den formativa

examinationsprocessen i utbildningen på forskarnivå bör vidareutvecklas.

Nyckelord

  • Immunology in the medical area
  • SoTL

Övriga

Lunds universitets utvecklingskonferens, 2007
Published

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen