Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gemenskapens gränser : Stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan

The Boundaries of Community : Stigma Management and Pluralistic Education in Upper Secondary Education

Författare

Summary, in Swedish

I denna avhandling undersöks hur strävan mot en integrerad svensk gymnasieskola upplevs av gymnasieungdomar med svåra rörelsehinder. Forskningsintresset är riktat mot skolans värdeförmedlande uppdrag så som det kommer till uttryck i ämnesplanen för religionskunskapsämnet. I centrum för undersökningen står elevernas erfarenheter av en gymnasieutbildning som både är separerad från och på många sätt integrerad i den reguljära gymnasieskolan. Elevernas erfarenheter av att pendla mellan en integrerad och samtidigt exklusiv utbildningssituation ger dem särskilda förutsättningar att tolka och förstå premisserna för den pluralism som skolan är tänkt att fostra.
Med syftet att problematisera den pluralism som kommer till uttryck i skolans värdegrund, riktar avhandlingen ljus mot elevernas erfarenheter som särskilda objekt för skolans integration. Dessa erfarenheter pekar bland annat på en skolvardag hårt styrd av symboliska och sociala gränsdragningar. Särskilt det integrerade klassrummet väcker känslor av utanförskap och stigmatisering som eleverna måste hantera i sin skolvardag. Mot denna bakgrund argumenterar jag för att det är hög tid att omvärdera, inte bara skolans värdeförmedlande uppdrag, utan också komplexa processer som integration och inkludering i skolan.

Publiceringsår

2022-09-22

Språk

Svenska

Volym

19

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund Studies in Educational Sciences

Ämne

 • Educational Sciences

Nyckelord

 • inkluderande undervisning
 • rörelsehinder
 • pluralism
 • pluralitet
 • fostran
 • stigma
 • religionskunskapsämnet
 • riksgymnasium
 • skolvardag
 • gymnasiet
 • värdegrundsarbete
 • inclusive education
 • values education
 • disability studies
 • physical disabilities
 • religious education
 • inclusion
 • exclusion
 • integration
 • symbolic boundaries
 • stigma
 • frame-analysis
 • upper secondary education

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-89415-40-9
 • ISBN: 978-91-89415-41-6

Försvarsdatum

21 oktober 2022

Försvarstid

13:15

Försvarsplats

SOL:s hörsal

Opponent

 • Claudia Lenz (professor)