Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Handledning, återkoppling och examination i forskarutbildningen. Finns det ett behov av förändring?

Författare:
Publiceringsår: 2008
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Konferensbidrag: abstract

Nyckelord

 • Immunology in the medical area
 • vanligen de som ligger nära forskningsprojektets direkta praktiska genomförande. Lärandemål av typen "värderingsförmåga och förhållningssätt" (mål som ligger relativt långt från den praktiska operativa projektverksamheten) identifierades som knappast alls handledda och återkopplade trots att de upplevdes som viktiga eller mycket viktiga. Ansvaret för att målen i utbildningen verkligen nås ansågs ligga gemensamt på doktoranden och huvudhandledaren. Intressant nog indikerar studien att säkerställandet av att målen med utbildningen på forskarnivå verkligen uppnåtts inte upplevs ligga på betygsnämnden
 • i utbildningsprocessen och i den reella examinationen av densamma. Studien indikerade att målen och formerna för handlednings- och examinationsprocesserna i utbildningen på forskarnivå bör ses över. Sådana frågor kommer att lyftas fram för diskussion på seminariet.
 • opponenten eller fakulteten utan på huvudhandledaren. Handledaren upplevs alltså ha en mångfacetterad roll som ansvarig i doktorandens projektverksamhet
 • till skillnad från den formella examinationen
 • ha möjligheter att hjälpa studenten att förbättra sina prestationer
 • att nå uppsatta utbildningsmål
 • i relation till de lärandemål som satts upp för utbildning på forskarnivå? Som underlag för en diskussion kommer jag att använda resultaten av en enkätundersökning som genomfördes vid en institution på Lunds universitet. Den belyste frågor kring handledning och återkoppling i utbildningen på forskarnivå och hur dessa uppfattas av doktorander och handledare. Studien visade på ett brett spektrum av uppfattningar om hur återkoppling fortgår. Vanligen upplevdes dock återkoppling bara förekomma för en del av de uppställda målen
 • tentamina)
 • framförallt en ständigt pågående utvärdering i form av handledning och återkoppling. Den senare processen anses
 • bortsett från den formella examinationen (disputationen
 • och hur borde de fungera
 • Bedömning av doktorander innefattar
 • och att lyfta studenten till den nivå som krävs i en yrkesroll. Hur fungerar då dessa processer

Övriga

Kvalitet och Effektivitet i Forskarutbildningen (seminarium arrangerat av Lärande Lund)
Published

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen