Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Makt och religion i könsskilda världar : religionsfilosofiska perspektiv

Redaktör:
Publiceringsår: 2003
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund
Volym: 57
Dokumenttyp: Bok
Förlag: Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

Sammanfattning

I denna samlingsvolym belyser några svenska religionsvetenskapliga forskare hur religion, kön och makt som oupplösligt förenade begrepp berör varandra ur religionsfilosofiska perspektiv. Religion kan inte uttömmande beskrivas utan att dess hierarkiska strukturer och dess roll som maktfaktor i samhället berörs. Förhållandena mellan könen formuleras ofta i religiösa termer och underliggande maktaspekter kommer till uttryck i religiöst laddat språkbruk. Man kan inte tala om makt utan att erkänna att religionen genom historien har varit och fortfarande är en legitimerande faktor för maktutövning; allt ifrån mannen som hänvisar till sin gudomliga auktoritet att styra över kvinnan, till hela samhällens direkta eller indirekta beroende av religiösa normer i sin lagstiftning och sina värderingar. Bidragen exemplifierar den religionsfilosofiska forskningens relevans för dagens samhälle genom att granska och reflektera över förutsättningarna för olika debatter och företeelser i religion och samhälle, deras ideologiska och filosofiska grunder, livsåskådningsmässiga relevans, etiska konsekvenser och inre sammanhang. Bidragen behandlar bland annat arbetet med att utforma en ny kyrkohandbok med ett inklusivt språk, svensk politisk strävan efter jämställdhet, kvinnors position i fundamentalistiska religiösa grupperingar, förståelse av existentiella upplevelser av liv, kärlek och död, och förnuftets funktion, betydelse och räckvidd när det gäller att förändra konservativa gruppers värderingar eller motverka religiös intolerans.

Nyckelord

  • Religious Studies
  • kön
  • religion
  • makt
  • genus

Övriga

Published
  • ISSN: 0280-5723

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen