Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

On chip integrated sample preparation for proteomics

Författare:
Publiceringsår: 2005
Språk: Engelska
Sidor:
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Department of Electrical Measurements, Lund University

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Internationellt satsas det inom bioteknologin för närvarande miljardbelopp påutveckling av mikrosystem för avancerad genom- och proteomikforskning. Genometavser den uppsättning arvsanlag som varje individ har i varje enskild cell ochproteomet är den mängd proteiner som finns i varje organism (cell). Den mängdinformation som döljer sig i genomet och proteomet för en organism är otroligtstor. Utveckling av mikroteknologi som tillåter snabba och billiga storskaliga studierav proteomet och dess koppling till genomet kommer därför att vara essentiell förden medicinska och farmakologiska forskningens framsteg. Dessa forskningsframstegkommer att medföra utveckling av diagnostik och läkemedel för behandling avmånga idag svåra eller obotliga sjukdomar (Alzheimers, Cancer, m.fl.). Proteineroch peptider är involverade i alla funktioner och aktiviteter i levande celler. Urfarmaceutisk synvinkel är de proteiner/peptider som är inblandade i olika signalochregulativa processer i cellerna särskilt intressanta. Analys av proteiner kan gebåde diagnostisk information och information om substans effektivitet. Det finnsdärför ett starkt intresse inom både biokemi, cell och molekylär biologi och denfarmaceutiska industrin för utveckling av analyssystem som tillåter snabb och känsliganalys av protein-/peptidprover. Då dessa prover oftast har väldigt liten volym(1-10 µl) så är mikrostrukturer i kombination med masspektrometri en idealiskkombination.I de presenterade publikationerna visas hur proteomikanalys kan förbättras genomkombination av mikroteknologi och masspektrometri (MALDI-MS). Denpresenterade mikroteknologin tillåter analys med högre känslighet och mindreprovvolymer än vad som är möjligt med konventionella metoder.
The aim of this thesis project has been to create miniaturized analytical tools that improve sample preparation for the very rapidly growing field of proteomics research. The presented miniaturized analytical tools provide novel and generic analytical solutions, which are highly adaptable for analysis of various low abundant biomolecules. The adaptability and generality of the analytical technology is very important since there are a great diversity both in the analysis methods used and the biomolecules themselves. This technology is achieved through the use of silicon micromachning. The thesis presents microstructure developments both in the form of improvements of existing technology and new hardware in the form of microstructures for sample preparation purposes in proteomics. This is achieved by integrated on-chip sample preparation enabling enrichment and sensitive analysis by mass spectrometry.A sample preparation platform (spot-on-a-chip) consisting of a microdispenser and nanovial arrays enables efficient protein enrichment and sensitive microspot sample preparation for Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS) analysis is presented. Technology for improved enzymatic digestion and highly efficient solid-phase microextraction is also demonstrated.

Disputation

2005-12-09
10:15
Room Kårhusets Hörsal, John Ericssons väg 3, Lund Institute of Technology
 • Frantisek Foret (Professor)

Nyckelord

 • Medical Engineering
 • Elektroteknik
 • Electrical engineering
 • enzymologi
 • Proteiner
 • enzymology
 • Proteins
 • Analytisk kemi
 • sample preparation
 • mass spectrometry
 • microfluidics
 • miniaturization
 • Biochemical technology
 • proteomics
 • Analytical chemistry
 • Biokemisk teknik

Övriga

Published
 • Thomas Laurell
 • György Marko-Varga
 • ISBN: 91-628-6692-3
 • ISRN:lutedx/teem-1083-se

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen