Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande

Values worthy of legal protection and violations that deserve to be punished. Sexual offences in Swedish criminal law with the offence of sexual harassment as the starting point

Författare

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

I den här doktorsavhandlingen undersöker Linnea Wegerstad hur sexualbrott urskiljs från andra typer av våld och kränkningar i straffrätten. Författaren utforskar hur sedlighetsbrott blev till sexualbrott under första hälften av 1900-talet och hur ett särskilt skyddsvärt intresse då skapades: den sexuella integriteten. Genom att också undersöka lagstiftningsreformer från brottsbalkens tillkomst år 1965 till 2013 års sexualbrottsreform synliggör avhandlingen motstridigheter kring vad som bör rymmas i den sexuella integriteten. Vidare utforskar författaren hur sexualbrotten skapas genom att ta utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande. En analys av domstolsavgöranden rörande sexuellt ofredande visar att en handlings sexuella karaktär ofta är något som är underförstått i straffrätten. Men när frågan ställs på sin spets är det gärningspersonens motiv och avsikt som blir avgörande för om en handling är ett sexuellt ofredande.

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • law as a social system
 • Luhmann
 • gender
 • sexuality
 • history
 • sexual molestation
 • sexual violence
 • sexual harassment
 • feminist legal theory
 • criminal law
 • criminal justice policy
 • straffrätt

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7623-248-4
 • ISBN: 978-91-7623-247-7

Försvarsdatum

20 mars 2015

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Pufendorfsalen, Juridiska institutionen, Lilla Gråbrödersgatan 3 C, Lund