Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lille Luis och galenpannan : hanteringen av spanskt diminutiv vid översättning till svenska

Författare

  • Sofie Nyrell

Summary, in Swedish

Till grund för denna uppsats ligger en undersökning om översättning av spanskt diminutiv till svenska. Syftet med undersökningen är att ge en deskriptiv bild av vilka översättningsstrategier som är de mest förekommande vid översättning av diminutiv och att undersöka huruvida översättarna lyckas överföra den diminutiva funktionen till de svenska översättningarna eller ej. Uppsatsen inleds med en genomgång av diminutivets former och användning, tidigare forskning kring ämnet och en diskussion kring lokala översättningsstrategier. Därefter följer en presentation av de fyra källtexter med respektive översättningar som undersökts och hur jag gått tillväga. Sedan presenteras resultatet av
undersökningen utifrån ett flertal tabeller. Resultatet visar att den översättningsstrategi som dominerar vid översättning av spanskt diminutiv är att endast översätta diminutivets huvudord till svenska, och den följs sedan av strategin att översätta diminutivet till ett framförställt
diminuerande adjektivattribut i anslutning till huvudordet. Undersökningen har även visat att nära hälften av de diminutivöversättningar som undersökts leder till förlust av den diminutiva funktionen.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • ekvivalens
  • översättningsstrategi
  • suffix
  • översättning
  • spanskt diminutiv
  • förlust

Handledare

  • Lisa Holm (Professor)
  • Ingela Johansson