Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välgörenhetsorganisationers utveckling i Kina från dåtid till framtid

中国慈善组织: 过去,现在与未来

Författare

  • Nadja Ibrahim

Summary, in Swedish

Välgörenhet har en lång historia i Kina och välgörenhetsorganisationer har länge spelat en betydande roll för utövandet av välgörenhet. Redan under Qin-dynastin (221-207 f.Kr) talas det om välgörenhetsorganisationer som formats av vanliga människor men främst av överklassen i samhället. Denna uppsats undersöker välgörenhetsorganisationers utveckling från dåtid till nutid. Uppsatsen berättar först om välgörenhetsorganisationers utveckling ur ett historiskt perspektiv där buddismens, kristendomens och kommunistpartiets påverkan på välgörenhetsorganisationers utveckling berörs. Sedan ur ett samtida perspektiv, vilket utgör huvuddelen av uppsatsen. Här ges en överblick av dagens kinesiska välgörenhetsverksamhet med fokus på kinesiska välgörenhetsorganisationers utveckling. Uppsatsen tar även upp vilka svårigheter välgörenhetsorganisationer i Kina står inför samt undersöker regeringens framtidsplaner för organisationerna.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Social Sciences

Nyckelord

  • välgörenhet
  • Kina
  • välgörenhetsverksamhet
  • välgörenhetsorganisationer

Handledare

  • Michael Schoenhals