Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Extended Producer Responsibility as a Driver for Design Change - Utopia or Reality?

Författare:
Publiceringsår: 2004
Språk: Engelska
Sidor:
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: The International Institute for Industrial Environmental Economics

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Vår konsumtion av varor ger nytta på ett flertal sätt. Men samma varor ger också upphov till olika former av miljöpåverkan genom hela deras livscykel (från råvaruutvinning till slutligt omhändertagande). Vi vet erfarenhetsmässigt att det är bättre att förebygga ett problem än att reparera skadan efteråt och på samma sätt förhåller det sig med miljöproblemen. När det gäller varor är det tillverkarna som är de som ytterst bestämmer egenskaperna och det är också de som kan förebygga miljöproblemen på ett tidigt stadium. Det är därför som begreppet producentansvar har utvecklats. Producentansvaret strävar efter miljöförbättringar av varorna över hela deras livscykel. Detta uppnås genom att tillverkarna ges incitament för designförbättringar.Sedan de första stegen togs i början av 1990-talet har ett växande antal regeringar infört producentansvar som en del av miljöpolitiken. Idag handlar det i huvudsak om lagstiftning rörande hur uttjänta varor ska omhändertas och återvinnas. Bland de varor som omfattas återfinns komplexa varor som elektrisk och elektronisk utrustning, bilar och batterier. Positiva effekter skall uppnås genom att det skapas länkar mellan det slutliga omhändertagandet och designern.Men är det verkligen så att tillverkarna av dessa varor får incitament att bry sig om varans egenskaper vid dess slutliga omhändertagande? Hur ska de producentansvarsprogram se ut som motiverar tillverkarna? Denna avhandling söker finna svar på frågorna genom att studera vad som hänt inom industrier som tillverkar bilar samt elektrisk och elektronisk utrustning i Japan och Sverige. Avhandlingen undersöker också genomförandet av producentansvaret för fem olika program i Nederländerna, Schweiz och Japan. Forskningen visar att producentansvarsprogram har spelat en viktig roll för att främja designförändringar som gynnar det slutliga omhändertagandet. Analysen visar att om tillverkarna ska ha ett fortsatt intresse för förbättringar, så krävs att den enskilde tillverkaren har ansvar för sina egna varor (individuellt ansvar) och inte enbart är del av ett för branschen gemensamt system. Avhandlingen visar att det finns ett flertal sätt att införa individuellt producentansvar och pekar på väsentliga element i ett sådant system.
Policies based upon Extended Producer Responsibility (EPR) aim to reduce the environmental impacts of products across their entire life cycle. The intent is to induce design changes in products and thus reduce impacts at source. This, by provision of incentives to producers through an extension of responsibility. Since the early 1990s, a number of countries have incorporated the concept of EPR into policy related to end-of-life management of selected product groups. The incorporation of incentive mechanisms for design change in an EPR programme is, however, perceived to face various challenges, especially for durable, complex products. This thesis presents two sets of in-depth evaluation studies conducted in search of EPR programmes, which incorporate the theoretically envisioned incentive mechanisms in practice. Based upon firm evidence from the studies, it argues that the presence of mandatory EPR programmes do provide positive impacts for the environmental design strategies of manufacturers. This is especially true when implementation is based upon forms of so called individual responsibility where individual producers assume responsibility for the end-of-life management of their own products. Further, this work suggests a range of concrete implementation mechanisms for individual responsibility and highlights the essential components of such approaches.

Disputation

2004-09-17
09:15
International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund.
 • Mikael Hildén (Dr.)

Nyckelord

 • Social Sciences Interdisciplinary
 • Extended producer responsibility
 • EEE
 • policy evaluation
 • intervention theory
 • effectiveness
 • implementation
 • individual responsibility
 • complex products
 • cars
 • anticipation of mandatory instruments
 • batteries
 • design change
 • Commercial and industrial economics
 • Industriell ekonomi

Övriga

Published
 • Thomas Lindhqvist
 • Philip Peck
 • ISSN: 1402-3016
 • ISBN: 91-88902-34-x
 • ISRN: IARN_LUTMDN/THME-04/1012-SE

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen