Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Griftetalet mellan trostolkning och livstydning : en pastoralteologisk studie.

The Funeral homily between the faith interpretation and the life interpretation : A pastoral-theological study.

Författare

 • Jan-Olof Aggedal

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

När en människa är död är det prästens uppgift i begravningsgudstjänsten att hålla griftetal. Hur präster i Svenska kyrkan och i Borgå stift löser denna uppgift är en viktig fråga med tanke på att begravningsgudstjänsten är det tillfälle då flest människor kommer i kontakt med kristen förkunnelse. Särskilt fokuserar studien på hur prästen som teolog och själavårdare löser uppgiften att formulera trostolkningar på vilka åhörarna kan bygga sina livstydningar. Hur prästernas trostolkningar och åhörarorienteringar förhåller sig till ett allmänkristet och till ett evangelisk-lutherskt trosperspektiv undersöks, liksom hur ett biografiskt, proklamerande, psykologiserande och reflekterande perspektiv i griftetalen samspelar med prästernas trostolkningar, begravningssamtalet, liturgin, bibelord och psalmer. Studien bygger på ett omfattande material som utgör den största nordiska samlingen av faktiskt genomförda griftetal. Totalt 305 griftetal var av 211 från Svenska kyrkan (insamlade 1997) och 94 från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (insamlade år 2000). Studien vill bidra både till en fördjupad analys av griftetalets funktion och till en diskussion rörande förkunnelsens roll i ett postmodernt samhälle.

Publiceringsår

2003

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Bibliotheca Theologiae Practicae

Volym

71

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Arcus

Ämne

 • Philosophy, Ethics and Religion

Nyckelord

 • Church of Finland.
 • Church of Sweden
 • Evangelical-Lutheran
 • pastoral theology
 • mourning
 • bereavement
 • preaching
 • existential questions
 • pastoral care
 • liturgy
 • funeral service
 • funeral homily
 • General
 • systematic and practical Christian theology
 • Kristen teologi (allmän
 • systematisk och praktisk)

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0519-9859
 • ISBN: 91-88553-13-2

Försvarsdatum

20 september 2003

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Samarkand, Akademiska föreningen, Sandgatan 2.

Opponent

 • Karl-Johan Hansson (Prof em)