Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa reformer på Försäkringskassan

Författare:
Publiceringsår: 2013
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Lund Political Studies
Volym: 171
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Sammanfattning

Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera hur Försäkringskassans organisationskultur har förändrats. Mer specifikt är syftet att fånga förändringarna i Försäkringskassans organisationskultur genom att studera tjänstemännens relationer, reaktioner och handlingsstrategier över tid. De centrala frågeställningarna är följande: ”Hur har försäkringskassans organisationskultur förändrats?”, ”Hur förhåller sig de anställda till organisationskulturen?” och ”Hur kan samspelet mellan organisationskulturen och de förändringar som skedde i och med förstatligandet och sammanslagningen år 2005 och framåt förstås?”. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i begreppet organisationskultur vilket i den här studien avser de artefakter och de gemensamma normer, värden och grundläggande antaganden som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden. Fem kulturella teman strukturerar analysen: identitet, status, kön, hot och räddningar. För att kunna följa och analysera den förändring som kulturen har genomgått är dessa teman kopplade till olika förvaltningsmodeller: en byråkratisk, en professionell, en folkrörelsemodell samt en marknadsmodell. Studien baseras dels på interntidningar, dels på intervjuer med anställda. Materialet belyser Försäkringskassans förändring från att vara rotad i en småskalig folkrörelsetradition till dagens sammanslagna, statliga myndighet. Organisationskulturens djupaste lager är grundläggande antaganden. Avhandlingens lyfter fram följande tre antaganden som betydelsefulla i Försäkringskassans förändringsprocess: “Vi är olika!,” “Vi är en familj!” och “Vi har ett kontrakt!”. Dessa antaganden blev organisatoriskt överspelade och starkt hotade av de reformer som genomfördes från år 2005 och framåt men utgör fortfarande element av organisationskulturen.
In 2005, The Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan), was reformed from being local county authorities to a nationalized and integrated organization. The aim of this thesis is to describe how Försäkringskassan’s organizational culture has changed. The key questions are: ”How has Försäkringskassan’s culture changed?”, ”How are the organizational culture perceived and handled by the employees?” and ”How can the interaction between organizational culture and the changes connected with the nationalization and merger in 2005 and beyond, be understood?”. The thesis revolves around the concept of organizational culture which is understood as a metaphor consisting of three different layers; artifacts, norms and basic assumptions. Five cultural themes structure the analysis: identity, status, gender, threats and rescue. To monitor and analyze the changes that the culture has undergone these themes are linked with different models of public administration. These models are called: the bureaucratic, the professional, the social movement and the market model. The study is based on two kinds of material: internal journals and interviews with employees. The material show how Försäkringskassan went from being an organization rooted in a small-scale social movement tradition into being a large national government agency. The deepest layer of organizational culture is basic assumptions. The results in this thesis show that three assumptions are especially important in understanding the staff’s reaction towards the merger: "We are different!", "We are a family!" and "We have a contract!”. These assumptions became organizationally overplayed after the merger, but still exist as elements of the organizational culture.

Disputation

2013-12-06
13:15
Kemicentrums hörsal C, Getingevägen 60, Lund
 • Vicki Johansson (Docent)

Nyckelord

 • Political Science
 • Organizational culture
 • Försäkringskassan
 • the Swedish Social Insurance Agency
 • social insurance
 • merger
 • public servant
 • public administration.

Övriga

Published
 • Tomas Bergström
 • Hanna Bäck
 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 978-91-7473-734-9
 • ISBN: 978-91-7473-735-6 (elektronisk version)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen