Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Borgbygge och satsbygge – En funktionell översättning av den komplexa satsbyggnaden i en populärvetenskaplig bok om borgar

Castle Structure and Clause Structure – A Functional Translation of the Complex Clause Structure in a Popular History of Medieval Castles
Författare:
 • Anni Bjervås
Publiceringsår: 2016
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Sammanfattning

Denna magisteruppsats bygger på en översättning av ca 6000 ord ur den populärvetenskapliga boken Life in a Medieval Castle av Joseph och Frances Gies. Uppsatsen är indelad i tre avsnitt, varav det första avsnittet utgörs av en textanalys av källtexten. Denna analys baseras på Hellspong och Ledins (1997) modell. I avsnittet som följer textanalysen diskuteras den globala översättningsstrategin utifrån Lundquists (2007) termer. Den sista delen av uppsatsen utgörs av en fördjupning, där fokus är på de formförändrade översättningsmotsvarigheter som använts för att anpassa källtextens komplexa satsbyggnad till idiomatisk svenska och på så vis mottagaranpassa måltexten. Analysen i fördjupningen utgår från fem exempel, och utgångspunkten i analysen av dem är följande syntaktiska konstruktioner: lösa appositioner, participfraser som efterställda attribut samt supplement clauses. Syftet med denna analys är att påvisa att valet av översättningsmotsvarigheter avgörs av de kringliggande syntaktiska konstruktionerna.

Nyckelord

 • Languages and Literatures
 • Funktionell översättningsstrategi
 • komplex satsbyggnad
 • inskott
 • vänstertyngd
 • lös apposition
 • participfras som efterställt attribut
 • supplement clause
 • postmodifier complex

Övriga

 • Henrik Gyllstad (Dr)
 • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen