Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information, råd och stöd till de osynliga barnen: närhet och distans i webbtexter riktade till barn som anhöriga i psykiatrin

Författare

 • Sofia Olofsson

Summary, in Swedish

Denna uppsats undersöker hur en psykiatrisk vårdinstitution väljer att informera om psykiska sjukdomar när mottagaren är barn som är anhöriga i psykiatrin. Syftet är att ta reda på vilka sociala strategier som används för att informera om ett känsligt ämne på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt. I min undersökning har jag utgått från teorier om artighetsstrategier som kan sägas skapa antingen närhet eller distans till läsaren, även kallade förtrolighets- och försiktighetsstrategier. Utifrån dessa har jag valt ut analyskategorier som jag fokuserade på när jag genomförde min textanalys av informationsmaterial från Psykiatri Skåne. Materialet utgörs av tio texter från webbsidan survivalkid.se, riktade till barn och ungdomar i åldrarna 12–20 år. Mitt resultat visar att Psykiatri Skåne använder både förtrolighetsstrategier (till exempel personligt tilltal och läsarperspektiv) och försiktighetsstrategier (som garderingar och indirekthet). Därmed pendlar texterna mellan att förmedla närhet och distans till läsaren, vilket skapar en personlig men samtidigt respektfull relation mellan deltagarna.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2016

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • barn som anhöriga
 • artighetsstrategier
 • förtrolighetsstrategier
 • försiktighetsstrategier
 • sociala strategier
 • textanalys
 • närhet
 • distans
 • psykiatri
 • vårdkommunikation

Handledare

 • Anna W Gustafsson (PhD)