Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Klarspråk i praktiken : begriplighet i ett receptionsperspektiv

Författare:
  • Matilda Pohl
Publiceringsår: 2016
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för kandidatexamen

Sammanfattning

Detta examensarbete beskriver läsares upplevelser av begripligheten hos en originalversion och en klarspråksbearbetad version av en text. Ur ett receptionsperspektiv undersöks både hur läsare relaterar texternas begriplighet till språkliga och innehållsliga aspekter samt hur dessa uppfattningar kan hänga samman med läsarnas erfarenheter och förväntningar. Undersökningens empiriska och viktigaste del består av intervjuer med sex personer ur en för texterna tänkt mottagargrupp. Varje respondent fick läsa de två textversionerna och därefter utifrån valda teman svara på frågor om hur de uppfattade texterna i jämförelse med varandra. Intervjuerna föregicks av en textanalys, avsedd som underlag för intervjuerna och tolkningar av dessa. Resultaten visar att åsikterna om de två texternas begriplighet varierar inom samma läsargrupp, och att argumenten är relaterade till texternas språkliga utformning såväl som till innehåll. Resultaten visar också att i mottagandet av texterna spelar läsarnas erfarenheter, föreställningar och förväntningar en avgörande roll.

Nyckelord

  • Languages and Literatures
  • klarspråk
  • begriplighet
  • recpetionsteori
  • receptionsanalys
  • receptionsmönster
  • textanalys
  • mottagaranpassning

Övriga

  • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen