Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

“jorden skalf, och skogen skalf, och brodermördaren skalf”. En ekokritisk analys av naturskildringar i Emilie Flygare-Carléns En natt vid Bullar-sjön

Författare

 • Magdalena Malmfors

Summary, in Swedish

Forskningen om Emilie Flygare-Carléns (1807-1892) författarskap har länge framhävt en särskild relation till naturen, men sedan dess inträde i det sena 1900-talets genusvetenskapliga litteraturhistorier har denna relation komplicerats. Den här uppsatsen undersöker därför naturskildringar i författarens roman En natt vid Bullar-sjön (1847) med utgångspunkt i ekokritiska, dekonstruktivistiska perspektiv i allmänhet och Timothy Mortons begrepp ”ecomimesis” i synnerhet. Med perspektiv på Naturen som diskursiv fantasi visar sig naturskildringarnas estetik anknyta till särskilda retoriska, bildliga och genremässiga grepp som ofta åsyftar att dölja sin egen textuella materialitet. Detta får också avgörande ideologiska implikationer för den feministiska litteraturforskning som utgör romanens aktuella kontext.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2017

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Flygare-Carlén
 • Morton
 • ecocritique
 • ecocriticism
 • deconstruction
 • dekonstruktion
 • ekokritik
 • ecomimesis
 • ekomimesis
 • natur
 • naturskildring
 • estetik
 • roman
 • 1800-tal
 • realism
 • romantik

Handledare

 • Elisabeth Friis