Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Italiensk mat på svenska - Om pragmatisk anpassning av kulturspecifika begrepp i en italiensk kokbok

Författare:
 • Charlotte Lindholm
Publiceringsår: 2017
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Sammanfattning

Denna magisteruppsats baseras på översättningen av fyra avsnitt ur den senaste utgåvan av den italienska kokboken Il cucchiaio d’argento (2016). Syftet med uppsatsen har varit att belysa de svårigheter som kan uppstå vid överföring av kulturspecifika begrepp från ett italienskt matsammanhang till ett svenskt. Uppsatsen inleds med en källtextanalys baserad på den metod för textanalys som presenteras i Lennart Hellspong och Per Ledins Vägar genom texten: En handbok i brukstextanalys (1997). Den följs av ett kort kapitel om överväganden inför översättningen där framförallt den globala funktionella översättningsstrategin diskuteras. Därefter följer en fördjupningsdel där specifika och återkommande översättningsproblem rörande kulturspecifika begrepp analyseras mer djupgående. Uppsatsen visar att det finns väldigt många likheter mellan KT och MT, och att de stora skillnaderna och utmaningarna vid översättandet av en kokbok rör företrädesvis kulturspecifika begrepp eftersom det på grund av kulturskillnader ofta inte finns någon direkt översättningsmotsvarighet att tillgå. Översättningsproblemen har framförallt lösts genom de lokala översättningsstrategierna explicitering, komplettering, ombearbetning av texten, utelämning, bildförlust och etablerade namnvarianter.

Nyckelord

 • Languages and Literatures
 • mat
 • Kokböcker
 • Il cucchiaio d’argento
 • kulturspecifika begrepp
 • Diskursmarkörer
 • Språkpragmatik
 • funktionell översättningsstrategi
 • explicitering
 • komplettering
 • etablerade namnvarianter

Övriga

 • Verner Egerland (Professor)
 • Henrik Rahm

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen