Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Så de hör ihop. En undersökning av textbindning i läroböcker om litteraturhistoria.

Författare

  • Erika Bengtsson

Summary, in Swedish

Syftet med denna uppsats är att undersöka textbindningen i avsnitt om litteraturhistoria i läroböckerna Svenska för dig. Litteraturhistoria (Ring, 2014), Kontakt. Huvudbok 2 (Bergsten, 2014) och Svenskan 9 (Andersson m. fl. 2016). Avsikten är att se om referensbindningen, den tematiska bindningen och konnektivbindningen kan göras starkare/tydligare. Stark textbindning i läroböcker har enligt studier av bland andra Melin (1992) och Reichenberg (2000) visat sig ha stor betydelse för läsbarheten och gynnar eleverna som ska läsa texterna. Metoden för undersökningen i denna uppsats är textanalys enligt Hellspong och Ledins (1997) och delvis Nyströms (2001) modell. Resultatet visar att textbindningen i de undersökta läroböckerna kan förtydligas/förstärkas på vissa ställen i materialet, men att inga större förändringar krävs. Men bland annat skulle de litterära epokerna kunna hänvisas till oftare i texterna, nya personer skulle kunna introduceras med hjälp av så kallad presenteringskonstruktion, och orsakssamband borde förtydligas med hjälp av fler sambandsmarkörer.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Handledare

  • Sanna Skärlund (Senior lecturer)