Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Minnet av kosackernas lidande : En diskursanalys med fokus på kollektivt minne och identitet

Författare

  • Gotte Nilsson

Summary, in Swedish

Syftet med denna studie är att undersöka hur dagens kosacker i Ryssland minns den 24 januari, dagen tillägnad minnet av de kosacker som dödades av bolsjevikerna under och i efterdyningarna av det ryska inbördeskriget. Studien är en diskursanalys av 5 olika artiklar som behandlar dagen.
Genom diskursanalys och teorier om kollektivt minne påträffades två olika identiteter i materialet, varav den ena benämns som de Kreml-vänliga kosackerna och den andra de kosacker som betonar etno-partikularism och separatism. De Kreml-vänliga kosackerna går en balansgång mellan att
minnas den tragiska händelsen och att samtidigt vara lojala mot Sovjetunionens arvtagare, nämligen det samtida Ryssland. Detta förs både genom att använda sig av specifika ord, belysa de samtida kosackernas uppdrag (vilka de utför i den ryska maktens tjänst) och sammanflätandet av sovjetnostalgin med kosackerna. Den andra sidan som representeras av den fria kosackrörelsen sammanknyter folkmordet med förstörelsen av idén om ett självständigt kosackområde, demografiska förändringar och för en direkt kritik mot de Kreml-vänliga kosackerna vilka de anser förråda Kazatjestvo och dess tänkta ideologi. Överlag dominerar de Kreml-vänliga kosackerna vars dominans hjälper till att bibehålla den rådande hegemonin.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Ryssland
  • kosacker
  • kollektivt minne
  • identitet
  • diskursanalys

Handledare

  • Johanna Lindbladh (FD)