Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Populärvetenskapliga sammanfattningar i avhandlingar : en studie om mottagaranpassning

Författare

  • Maria Strömberg

Summary, in Swedish

Lunds Tekniska Högskola har ett krav på att sammanfattningar i doktorsavhandlingar ska vara populärvetenskapliga. Min avsikt är att beskriva kommunikationssituationen kring detta krav samt undersöka om dessa sammanfattningar är mottagaranpassade. För att ta reda på detta går jag igenom LTH:s riktlinjer för att se vad de uttrycker om kravet och frågar anställda vid LTH samt författare till avhandlingar med svenska sammanfattningar hur de ser på kravet. Utöver detta analyseras de faktiska sammanfattningarna, dels genom beräkning av läsbarhetsindex och dels genom en kvalitativ textanalys.

I kommunikationssituationen mellan LTH och skribenter är det tydligt att båda parter är positiva till kravet. Det står samtidigt klart att det finns en stor variation i utförande bland de undersökta sammanfattningarna. De skiljer sig åt i hur enkelt språk som används, hur de etiketteras samt vilka förkunskaper och vilken motivation som krävs av läsaren. I dagsläget förekommer ingen kvalitetskontroll av sammanfattningarna. Om de kan anses mottagaranpassade beror till stor del på vilken målgrupp som avses, något som LTH inte tydligt har specificerat.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • populärvetenskap
  • sammanfattningar
  • avhandlingar
  • målgrupper
  • mottagaranpassning
  • LTH

Handledare

  • Sanna Skärlund (Senior lecturer)