Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad händer när en text görs om till lättläst? : en analys av Region Skånes webbtexter

Författare

  • Nike Velander

Summary, in Swedish

Denna uppsats undersöker originaltexter och deras motsvarande lättlästa texter på Region Skånes webbplats. Syftet är att se om det blir någon skillnad i innehållet, och om det blir någon skillnad i relationen mellan sändare och läsare när texterna görs om till lättläst. Jag kommer även undersöka om texterna korrelerar med det som Region Skåne har som mål med sin kommunikationspolicy, vilket står beskrivet i deras varumärkesguide. Materialet är valt från kategorin Vård och hälsa på Region Skånes webbplats. Texterna är tolv sammanlagt och kommer i analysen att höra ihop i par: sex originaltexter och deras motsvarande lättlästa version. Analysen av texterna görs med hjälp av Hellspong & Ledins textmodell om den interpersonella och ideationella strukturen. Resultatet av analysen visar att det blir skillnader mellan texterna när de görs om till lättläst. Viktig information försvinner i de lättlästa texterna och i relationen skapas distans mellan sändaren och läsaren av lättlästa texter. Därmed kan man förstå vikten av att ha någon yrkeskunnig, exempelvis en språkkonsult, som omarbetar texter.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • lättläst
  • funktionell grammatik
  • interpersonella strukturer
  • ideationella strukturer
  • Region Skåne

Handledare

  • Anna W Gustafsson (PhD)