Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

"Likvärdigt, det vet i tusan om det går" : åtta svensklärares tankar om bedömning och betygsättning

Författare:
  • Sandra Petersson
  • Nermina Ibrahimovic
Publiceringsår: 2019
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för masterexamen (Två år)

Sammanfattning

Denna uppsats syftar till att undersöka hur svensklärare går till väga vid en bedömning av en elevtext, resultatet av den bedömningen, och hur de arbetar med bedömning löpande under ett läsår för att säkra en likvärdig och rättssäker betygsättning. För att ta reda på detta ombads åtta aktiva svensklärare bedöma en elevtext i kursen Svenska 1. Lärarna blev intervjuade efter avslutad bedömning, där de fick redogöra för sin bedömningsprocess samt berätta hur de arbetar generellt med bedömning i deras vardag. Studien visar att det råder en bedömarvariation bland lärarna, att deras bedömningsprocess inte skiljer sig åt avsevärt och att de använder sig av samma delar av kunskapskraven men olika delar av ämnesplanen i sin bedömning. Det finns en samsyn på vilka kunskaper som kunde utvärderas från texten, men lärarna värderar och väger de olika delarna när de omvandlar sin analytiska bedömning till ett betyg. Vi fann också att uppgiftsinstruktionens utformning påverkade hur de bedömde texten. Övrigt finns det en likhet i hur de samlar in underlag för betygsättning och synen på samarbete inom bedömning med andra svensklärare. Hur de dokumenterar sin bedömning och i vilken utsträckning de pratar med sina elever om bedömning skiljde sig däremot åt.

Nyckelord

  • Languages and Literatures
  • bedömning
  • betygsättning
  • bedömarvariation
  • likvärdighet
  • gymnasieskolan
  • svenska språket

Övriga

  • Sanna Skärlund (PhD student)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen