Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Trollkarlarna från Oz. Källtexttrogenhet och läsbarhet i fyra svenska versioner av en barnboksklassiker

Författare

 • Maria Warnefors

Summary, in Swedish

I den här uppsatsen presenteras en undersökning av tre översättningar och en moderniserad bearbetning av den amerikanska barnboksklassikern Trollkarlen från Oz av L. Frank Baum. Syftet har varit att studera hur de fyra måltextversionerna skiljer sig åt i fråga om läsbarhet och källtexttrogenhet. För att studera läsbarheten användes ett antal kvantitativa textmått för att mäta texternas språkliga uppbyggnad och ordvariation medan källtexttrogenheten mättes med hjälp av en ny metod som kontrasterar substantivanvändningen i källtext och måltext. Analysen visade att det inte fanns några stora språkliga skillnader som kunde knytas till läsbarhet, men att texterna däremot var mycket olika när det gällde innehållslig källtext- trogenhet. Bland översättningarna var det förstaöversättningen som låg längst ifrån käll- texten, vilket stämmer överens med den s.k. nyöversättningshypotesen. De största avstegen från källtexten fanns dock som väntat i den moderniserade bearbetningen, och dessa visade sig bidra till ökad läsbarhet, bl.a. genom förekomsten av expliciteringar och förtydligande tillägg. Sammantaget visade analysen att vissa aspekter av läsbarheten hade förbättrats på bekostnad av källtexttrogenheten, men att det inte fanns något samband mellan källtext- trogenhet och läsbarhet i rent språklig bemärkelse för de fyra svenska måltextversionerna av Trollkarlen från Oz.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2019

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Trollkarlen från Oz
 • översättning av barnlitteratur
 • nyöversättning
 • källtexttrogenhet
 • kulturanpassning
 • modernisering
 • läsbarhet
 • litterära översättningar
 • språksociologi

Handledare

 • Lisa Holm (Professor)