Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inramad skola: ramfaktorer, frames och analys av sociala interaktionsdynamiker i skolan

Författare

Redaktör

 • Anders Persson
 • Roger Johansson

Summary, in Swedish

I Inramad skola beskrivs två olika ramperspektiv: å ena sidan Dahllöfs

och Lundgrens pedagogiska och utbildningssociologiska ramfaktor-perspektiv, å andra sidan Goffmans frame- eller inramningsperspektiv som befattar sig med social interaktion. Perspektiven sätts i arbete i en analys av inramningar av den obligatoriska skolan baserad på styrdokument, närmare bestämt skolan som institution, som

organisation/rörelse respektive som seminarium. De spänningar som finns mellan såväl dessa tre inramningar som mellan dem och olika nyansförskjutna inramningar analyseras sedan med hjälp av Goffmans frame-perspektiv. Avslutningsvis visas att ramfaktor- och frame-perspektiven med fördel kan kombineras i en analys av olika sociala interaktionsdynamiker i skolan, vilka i sin tur kan användas för att förklara och förstå variation mellan och i skolor i en rad olika avseenden.

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Sidor

391-412

Publikation/Tidskrift/Serie

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Educational Sciences

Nyckelord

 • sociologi
 • sociology
 • utbildningsvetenskap
 • educational sciences
 • inramning
 • frames
 • framing
 • ramfaktorer
 • ramfaktorperspektiv
 • skola som institution
 • skola som organisation
 • skola som rörelse
 • skola som seminarium

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7473-863-6
 • ISBN: 978-91-7473-862-9