Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

It's a mad mad men's world - En analys av HBO-serien Mad Men utifrån ett genusperspektiv med fokus på maskulinitet

Författare

 • Viktor Svanström

Summary, in Swedish

I uppsatsen genomförs en djupanalys av ett flertal avsnitt från den amerikanska tv-serien Mad Men utifrån huvudsakligen två teoretiska koncept gällande studiet av maskulinitet. Dessa inkluderar bland andra Joseph A. Vandello och Jennifer K. Bosson et als studier gällande en så kallad ”osäker maskulinitet” i den vetenskapliga artikeln Precarious Manhood.

Teorin gällande hegemonisk maskulinitet kommer att användas som basis för min analys, där R.W. Connell och respektive verk som Masculinities och Hegemonic masculinity: Rethinking the Concept kommer att användas som mina primära källor gällande konceptet av hegemonisk maskulinitet och diskussionen därav.

Detta i syfte för att komma underfund med hur maskulinitet porträtteras i Mad Men, dess möjliga konsekvenser och reflektera kring maskulinitet i förhållande till det västerländska samhället, mer precist USA och Sverige, och det nuvarande 2000-talet.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Social Sciences
 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Mad Men
 • maskulinitet
 • manlighet
 • könsroller
 • psykisk ohälsa
 • masculinity
 • manhood
 • gender roles
 • mental illness

Handledare

 • Erik Hedling (Professor)