Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturläsningens förtjänster : en kvalitativ intervjustudie av svensklärares arbete med läsning och skönlitteratur på yrkesprogram

Författare

  • Arwen-Sabat Abdullah Nader
  • Nemanja Karac

Summary, in Swedish

Denna studie syftar till att undersöka hur verksamma svensklärare på gymnasieskolans yrkesprogram arbetar med läsning och skönlitteratur. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra svensklärare där de fick beskriva och diskutera hur de betraktar skönlitteraturens roll, samt vilka val de gör gällande läsning av skönlitteratur och arbetssätt. Resultatet visar att svensklärarna starkt försvarar skönlitteraturens roll i svenskundervisningen. Det viktigaste motivet som lyfts fram är skönlitteraturens potentiellt befrämjande verkan på den personliga utvecklingen; informanterna vill att eleverna, med hjälp av skönlitteratur, ska ta del av andra världar. Resultatet visar även att verksamma svensklärare utformar sin undervisning om läsning och skönlitteratur utifrån flera ämneskonceptioner. Vidare visar vårt resultat att svensklärarna använder sig av högläsning och kortare texter för att väcka motivation och intresse för läsning av skönlitteratur. Slutligen visar resultatet att tre av de fyra intervjuade svensklärarna anser att Svenska 1 är tillräckligt för de elever som studerar vid ett yrkesprogram.

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • läsning
  • gymnasieskolan
  • skolämnet svenska
  • skönlitteratur

Handledare

  • Anna Clara Törnqvist