Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Drivkrafter för hållbart byggande - byggherrars syn på framtidssäkra lösningar

Motivations for sustainable construction - developers view on future proof solutions

Författare

 • Maja Nyström
 • Alice Hedlund

Summary, in Swedish

Syftet med detta arbete är att ta reda på vad som motiverar byggherrar att välja mer hållbara och framtidssäkra lösningar. Genom att identifiera de trender som byggherrarna känner är mest relevanta samt ta reda på vad de skulle kunna tjäna genom att agera mer hållbart ur de olika hållbarhetsperspektiven kan man hitta de drivkrafter som finns för att bygga mer hållbart. Dessa insikter kan sedan genom en jämförelse med WSP:s koncept Future Ready kartlägga vad som krävs av konsulter för att kunna sälja in mer hållbara lösningar.

De metoder som använts för att hitta svar på dessa frågor är en kvalitativ intervjustudie, en litteraturstudie samt en fallstudie. Fallstudien gjordes på WSP:s koncept Future Ready, som fokuserar på att ta fram framtidssäkra råd och lösningar. Syftet med konceptet är att hitta genomförbara lösningar på vad som verkar helt omöjliga problem - lösningar som både tillgodoser framtidens utmaningar och samtidigt möter dagens krav. Konceptet bygger på den kunskap WSP har samlat kring de förväntade framtida utmaningar omvärlden står inför. Det är utifrån dessa förväntade trender som WSP sedan utformar sina råd och lösningar.

Den kvalitativa intervjustudien i kombination med fallstudien utgör rapportens resultat och ligger till grund för den analys som slutligen ger underlag för de slutsatser som dras.

Resultatet av intervjustudien visar att byggherrar generellt sett är öppna för mer innovativa och hållbara förslag så länge dessa stöds av fakta och siffror, samt att den konsult som presenterar förslaget är tydlig med vilka fördelar och risker som lösningen innebär. De slutsatser som kan dras utifrån resultatet samt av analysen är att det krävs välgrundade teorier, transparens samt intresse för den specifika byggherrens problem för att lättare sälja in så kallade merlösningar. När det gäller framtida trender som är mest relevanta för byggherrarna dras slutsatsen att dessa ligger inom områdena samhällsförändringar och klimatförändringar. För frågan om vilken vinning byggherrar skulle kunna få genom att agera mer framtidsinriktat ur de olika hållbarhetsperspektiven, dras slutsatsen att samtliga tre aspekter kan ge mer lönsamma resultat förutsatt att man planerar ordentligt. För de allra flesta fall är det dock det ekonomiska perspektivet som agerar ramverk för den vinning som kan göras i de övriga perspektiven.

Ämne

 • Technology and Engineering

Nyckelord

 • Hållbar utveckling
 • hållbart byggande
 • Future Ready
 • byggherrars drivkrafter
 • Sustainable development
 • sustainable construction
 • developers motivations

Report number

20/5612

Handledare

 • Stefan Olander (Senior Lecturer)

ISBN/ISSN/Övrigt

 • LUTVDG/TVBP-20/5612-SE