Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Denotation, konnotation och stil – Om metaforöversättning i David Mitchells Cloud Atlas

Denotation, Connotation and Style – On Translation of Metaphors in David Mitchell’s Cloud Atlas

Författare

 • Malin Annby

Summary, in Swedish

David Mitchells roman Cloud Atlas (2004) består av sex sammanlänkade berättelser som alla är skrivna i en egen separat stil och genre. I denna magisteruppsats behandlas översättningsarbetet av utvalda avsnitt ur två av romanens berättelser, The Pacific Journal of Adam Ewing och The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish. Efter en inledande analys av verket som helhet diskuteras sedan de valda avsnitten först utifrån deras utmärkande stildrag och därefter utifrån överföring av betydelsekomponenter från källtext till måltext och de denotativa, konnotativa och stilmässiga ställningstaganden som har gjorts under arbetets gång. Detta behandlas främst ur ett metaforöversättningsperspektiv, men även vad gäller domesticering och foreignisering av den översatta texten.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • David Mitchell
 • Cloud Atlas
 • metaforer
 • Litterära översättningar
 • Tolkning (översättning)
 • betydelsekomponenter
 • denotation
 • konnotation
 • stil
 • domesticering
 • foreignisering
 • distansering

Handledare

 • Lisa Holm (Professor)
 • Mats Johansson (FD)