Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Elsäkerhet och Riskhantering - Praktik, regleringar och vetenskapliga teorier för säkrare arbete på elanläggningar

Författare

 • Jacob Larsson

Summary, in Swedish

Elektricitet går inte att upptäcka med de flesta av våra sinnen men utgör en fara som orsakar nästan 1000 arbetsrelaterade olyckor per år som leder till att omkring 4 personer mister livet varje år. Intressant att undersöka är hur förbättrad riskhantering och säkerhetsarbete kan bidra till en lösning på detta problem.

Om alla lagar och rekommendationer följs är det i princip omöjligt att drabbas av en elektrisk stöt, trots det inträffar det olyckor. Varför? Var ligger ansvaret och hur kan dessa olyckor undvikas? Svaret på dessa frågor är komplexa och komplicerade men det finns ett behov att förändra då det handlar om att rädda liv. Slutsatsen av detta examensarbete är att el- och energibolag samt reglerande myndigheter även borde fokusera på nyare synsätt inom risk och säkerhet så som att lära sig av lyckade arbeten och identifiera detaljer som förklarar varför ett arbete gick bra, istället för att endast inrikta sig på olyckor som har inträffat och hur dessa kan undvikas i framtiden. Ytterligare en lösning är att förse personal med praktisk erfarenhet av riskhantering över vardagliga arbeten för att få in personal i rätt tänk.

En intressant historia jag har fått berättat för mig är att bönderna ute på landet ibland användes för att utföra kopplingar, på grund av brist på folk. Bönderna fick instruktioner via telefon men de hade dock ingen aning om vad eller varför någonting faktiskt gjordes. Detta var en stor risk då felaktiga instruktionerna inte kunde upptäckas av bönderna och utsätta dem för otäcka elektriska skador.

Om historien om bönderna är sann eller inte är inte riktigt klart och vi får hoppas att ingen kom till skada. I den professionella världen vet vi dock att det faktiskt inträffar elolyckor då och då, där vissa till och med har dödlig utgång. Detta trots att det är utbildad personal som utför kopplingarna. Till stor del är det metoder och rutiner som styr hur arbetet går till, men det finns så mycket mer som beskriver varför det ibland blir fel. Om det händer en olycka är det lätt att peka finger och antingen skylla på människan eller tekniken, men verkligheten är mer komplicerad än så och ofta är det interaktionen mellan människa, teknik och organisation som ligger till grund.

Även om ett arbete går bra är det inte säkert att allt har gått rätt till. Frågan är då hur upptäcker vi dessa små fel som i de flesta fall inte orsakar en olycka, och hur förhindrar vi att de görs överhuvudtaget? Precis här kommer detta examensarbete till användning. Genom att även analysera lyckade arbeten kan vi fånga in det vardagliga arbetet och kanske lyckas snappa upp fel och genvägar som annars går obemärkta förbi. Genom att utbilda personal inom riskhantering och förse dem med praktisk erfarenhet kan dessa genvägar även tränas bort. Huvudsaken är att organisationen ger personal rätt förutsättningar för att kunna jobba säkert genom att förstå hur vardagen ser ut och hur man kan ta fram säkra arbetssätt baserat på verkligheten. Det finns dock en storutmaning i form av konflikten och balansen mellan tidseffektivitet och säkerhet.

Detta arbete fungerar som en introduktion och ett startskott till vad som finns att göra för att förbättra elsäkerheten och rädda livet på dessa 4 personer och minska antalet allvarliga olyckor.

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Technology and Engineering

Nyckelord

 • Riskanalys
 • riskhantering
 • elsäkerhet
 • transformatorstation
 • ställverk
 • Safety I
 • Safety II
 • MTO
 • ESA

Handledare

 • Jonas Johansson (Dr.)
 • Olof Samuelsson (Dr.)