Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klarspråk i tryckfriheten : en undersökning av 2019 års språkliga ändringar i tryckfrihetsförordningen

Författare

  • Moa Lundgren

Summary, in Swedish

2019 genomgick tryckfrihetsförordningen en språklig reformation med motivet att lagen skulle göras mer begriplig för allmänheten. Den här studien undersöker dessa språkliga ändringar utifrån ett klarspråksperspektiv. Ändringarna undersöks dels genom en enkätundersökning om hur läsare uppfattar dem, dels genom en analys i två delar: en lexikogrammatisk del och en kompositionell del. Den lexikogrammatiska analysen tar fasta på kvantitativa begriplighetsmått,
lexikon och syntax. Den kompositionella analysen tar fasta på struktur samt överskådlighet och läsbarhet. Utgångspunkten för studien är inte hela tryckfrihetsförordningen, utan de avgränsade delarna 3, 8 och 12 kap. ur versionen med 2019 års ändringar och ur versionen som föregick
den. Resultatet av undersökningen visar att den nya versionen har närmat sig en "vanlig" mottagare: språket är närmare allmänspråket, strukturen är tydligare och den nya versionen upplevs som mer begriplig. Närmare bestämt är språket närmare allmänspråket i och med att svåra ord försvinner och syntaxen lättas upp, och strukturen är tydligare tack vare att överskådligheten och läsbarheten ökar.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • klarspråk
  • lagspråk
  • användare
  • lexikogrammatik
  • komposition

Handledare

  • Anna W Gustafsson (PhD)