Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"En pedagogisk fuling" : svensklärares syn på bedömning av multimodala texter

“A pedagogical trick” : Swedish teachers’ perspective on assessment of multimodal texts

Författare

 • Martin Klinge
 • Hanna Söderberg

Summary, in Swedish

Syftet med denna studie är att klargöra vad som försvårar svensklärares bedömning av multimodala texter eftersom bristfällig bedömning hämmar elevernas möjligheter att utveckla sin digitala kompetens och exkluderar elevernas textvärldar.

För att undersöka lärarnas bedömningssvårigheter intervjuade vi sex svensklärare på gymnasienivå angående deras bedömningsstrategier. Intervjun avhandlade multimodala texter och vilka förutsättningar de upplever behövs för att förbättra deras nuvarande bedömningssituation. Resultatet analyserades med hjälp av Cultural-Historical Activity Theory (CHAT) och läroplansteori för att undersöka hur faktorer på lokal och systemisk nivå interagerar och påverkar varandra.

Lärarna visade sig ha en god förståelse för vad multimodala texter är och hur de skulle användas i undervisningen, men bedömning av elevernas multimodala texter visade sig vara svårt eftersom kunskapskraven (Lgy11) inte är anpassade till text med multimodala textkvalitéer.

Vi fann en dissonans mellan den lokala och systemiska nivån, vilket gör att läraren behöver hitta egna strategier för att inkludera och bedöma multimodala texter. En omformulering av styrdokumenten som finns på den systemiska nivån hade hjälpt läraren i sin bedömning av multimodala texter, och öppna upp fler möjligheter för elever att utveckla sin digitala kompetens och uppmuntra livslångt lärande.

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • multimodala texter
 • bedömning
 • läroplansteori
 • multiliteracies
 • Cultural-Historical Activity Theory
 • gymnasieskolan
 • svenskämnet

Handledare

 • Anders Marklund (Ph D)