Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Film för konstens skull : kvantitativ och kvalitativ undersökning i Svenska Filminstitutets filmhandledningar i förhållande till svenskämnets filmkunskap

Författare

 • Johan Malmgren

Summary, in Swedish

Denna studie avser studera de prioriteringar Svenska Filminstitutet framlägger i sitt handledningsmaterial för lärare och vad det betyder för filmens roll i svenskämnet och synen på film i skolan i helhet. Detta görs via två metoder där den första studerar ett stort urval av studiematerial och den andra gör närläsning på ett mindre urval. I den sistnämnde metoden studeras även handledningarnas möjlighet att undervisa begreppen multimodalitet, literacy och det vidgade textbegreppet. Studien fann att Svenska Filminstitutets lärarmaterial innehåller en betydande del kunskapsförmedlingar som är rent filmvetenskapliga i naturen, men att dessa ofta underprioriteras i syfte att använda filmen som redskap att undervisa värdegrund och ämneskunskap. Vidare finner denna studie att en utökad filmkunskap är möjlig utifrån kunskapsmålen genom utveckling av arbete med literacy och multimodalitet.

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • didaktisk teori
 • filmteori
 • vidgat textbegrepp
 • multimodalitet
 • literacy
 • filmhandledningar
 • Svenska filminstitutet
 • filmdidaktik

Handledare

 • Anders Marklund (Ph D)