Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvandrarna vandrar in i klassrummet. Värdegrunds- och litteraturarbete i gymnasieskolans svenskämne.

The Emigrants Makes Its Way into the Classroom. Incorporating Core Values and Literary Teaching into the Swedish Subject in Upper Secondary School

Författare

  • Ellen Lundborg

Summary, in Swedish

Syftet med denna uppsats är att, genom en pedagogiskt riktad textanalys, undersöka hur Vilhelm Mobergs Utvandrarna (1949/2020) kan användas i kunskaps- och demokratiutvecklande undervisning med fokus på värdegrundsfrågor i svenskundervisningen på gymnasiet, och med det kartlägga romanens didaktiska potential. Målet är även att bidra till att svensklärare kan använda uppsatsen praktiskt, och därför presenteras ett förslag till hur implementerande av Utvandrarna kan genomföras i ett gymnasieklassrum.

Analysen genomfördes genom närläsning av utvalda utdrag ur romanen, med hjälp av följande analytiska begrepp: critical literacy, normkritisk undervisning och intersektionell pedagogik. Även den manliga blicken applicerades.

Genom analysen blir det tydligt att Utvandrarna kan kopplas till valda teman ur läroplanen. Utdrag från romanen gestaltar normer rörande sexualitet, religion, maktpositioner och jämställdhet, men sätten som dessa teman visas skiljer sig från hur läroplanen fastställt att de ska uttryckas. Detta visar att verkets didaktiska potential är stor, eftersom beskrivningar i romanen som ter sig problematiska utifrån en samtida kontext utgör god grund för värdegrundsfokuserad litteraturundervisning. Uppsatsen argumenterar även för att litteraturarbete i svenskklassrummet bör kombineras med samtal och skrivande arbete, för att elever inte ska gå miste om värdegrundsarbetet som ska komma med läsningen.

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Utvandrarna
  • värdegrund
  • didaktisk potential
  • svenskämnet
  • litteraturundervisning

Handledare

  • Anders Ohlsson (Professor)